Simplification and evaluation of demand response by the use of statistical aggregated models

  1. Álvarez, C.
  2. Moreno, J.I.
  3. López, G.
  4. Gabaldón, A.
  5. Ruiz, M.
  6. Matanza, J.
  7. Guillamón, A.
  8. Valero-Verdú, S.
  9. López, M.
Actas:
CIRED - Open Access Proceedings Journal

ISSN: 2515-0855

Ano de publicación: 2017

Volume: 2017

Número: 1

Páxinas: 2901-2905

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1049/OAP-CIRED.2017.1117 GOOGLE SCHOLAR