Technological performance of cucumber and squash as an opportunity for post-COVID-19 economic recovery

  1. Quiñones, Y.
  2. Gutierrez, R.
  3. Hernandez, M.S.
  4. Fernandez-Trujillo, J.P.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

Any de publicació: 2022

Volum: 1348

Pàgines: 63-67

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2022.1348.9 GOOGLE SCHOLAR