GIS-Based Software Platform for Managing Hydrogeochemical Data

  1. Velasco, V.
  2. Vázquez-Suñé, E.
  3. Alcaraz, M.
  4. Serrano-Juan, A.
  5. Tubau, I.
  6. Sánchez-Vila, X.
  7. Fernàndez-Garcia, D.
  8. Garrido, T.
  9. Fraile, J.
Col·lecció de llibres:
Handbook of Environmental Chemistry

ISSN: 1867-979X

Any de publicació: 2015

Volum: 43

Pàgines: 91-116

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/698_2015_368 GOOGLE SCHOLAR