GIS-Based Software Platform for Managing Hydrogeochemical Data

  1. Velasco, V.
  2. Vázquez-Suñé, E.
  3. Alcaraz, M.
  4. Serrano-Juan, A.
  5. Tubau, I.
  6. Sánchez-Vila, X.
  7. Fernàndez-Garcia, D.
  8. Garrido, T.
  9. Fraile, J.
Colección de libros:
Handbook of Environmental Chemistry

ISSN: 1867-979X

Año de publicación: 2015

Volumen: 43

Páginas: 91-116

Tipo: Capítulo de Libro

DOI: 10.1007/698_2015_368 GOOGLE SCHOLAR