Tropical emergent oils used in canned tomato grew in Colombian Plateau conditions

  1. Quiñones Segura, Y.
  2. Delgado, W.
  3. Martinez, O.
  4. Hernández, M.S.
  5. Fernandez-Trujillo, J.P.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

Any de publicació: 2022

Volum: 1351

Pàgines: 209-216

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2022.1351.31 GOOGLE SCHOLAR