Publicacions en què col·labora amb Hanán Issa Issa (1)