Departament: Ingeniería Agronómica

Centre: ETS de Ingeniería Agronómica

Institut: Instituto de Biotecnología Vegetal

Àrea: Producció Vegetal

Grup d'investigació: Hortofloricultura Mediterránea

Grup d'investigació: Recursos Fitogenéticos

Correu: maria.vicente@upct.es