Publications by the researcher in collaboration with D. Ros (1)

2012

  1. Aproximación a la evaluación estudiantil de la guía docente en la Universidad Politécnica de Cartagena

    X Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària: la participació i el compromís de la comunitat universitària