Departament: Arquitectura y Tecnología de la Edificación

Centre: ETS de Arquitectura y Edificación

Àrea: Expressió Gràfica Arquitectònica

Grup d'investigació: Habitar Colectivo

Correu: edith.aroca@upct.es