Publicacions en què col·labora amb Elena Marañón Maison (20)