Breeding for Fruit Quality in Melon

  1. Fernández-Trujillo, J.P.
  2. Picó, B.
  3. Garcia-Mas, J.
  4. Álvarez, J.M.
  5. Monforte, A.J.
Libro:
Breeding for Fruit Quality

ISBN: 9780813810720

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 261-278

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/9780470959350.CH12 GOOGLE SCHOLAR