Nitrogen fertiliser rate and controlled atmospheres effects on the nitrate levels and quality of fresh processed celery sticks

  1. Gómez, P.
  2. Artés, F.
  3. Madrid, R.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 0567-7572

ISBN: 9789066059764

Any de publicació: 2003

Volum: 604

Pàgines: 493-498

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2003.604.55 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible