Araza: A proposal for an innovative snack

  1. Hernández, M.S.
  2. Gutiérrez-Bravo, R.H.
  3. Quiñones, Y.
  4. Medina, S.
  5. Fernández-Trujillo, J.P.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

ISBN: 9789462612006

Any de publicació: 2018

Volum: 1205

Pàgines: 925-930

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2018.1205.119 GOOGLE SCHOLAR