Araza: A proposal for an innovative snack

  1. Hernández, M.S.
  2. Gutiérrez-Bravo, R.H.
  3. Quiñones, Y.
  4. Medina, S.
  5. Fernández-Trujillo, J.P.
Colección de libros:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

ISBN: 9789462612006

Ano de publicación: 2018

Volume: 1205

Páxinas: 925-930

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2018.1205.119 GOOGLE SCHOLAR