Publicacions en què col·labora amb Bernardo Martín Górriz (68)