Publicacions en què col·labora amb Rafael Domingo Miguel (67)