Vitamin C, antioxidant activity and phenolic compounds of fresh-cut pomegranates cultivated under deficit irrigation strategy

  1. Falagán, N.
  2. Artés-Hernández, F.
  3. Aguayo, E.
  4. Artés, F.
  5. PeñaEstévez, M.E.
  6. Gómez, P.A.
  7. Galindo, A.
Colección de libros:
Acta Horticulturae

ISSN: 0567-7572

ISBN: 9789066057265

Ano de publicación: 2013

Volume: 1012

Páxinas: 113-120

Congreso: VII International Postharvest Symposium

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2013.1012.8 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible