Non-thermal concentration methods for Amazonian fruits

  1. Martınez, A.M.
  2. Hernández, M.S.
  3. Fernández-Trujillo, J.P.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

Any de publicació: 2020

Volum: 1274

Pàgines: 131-136

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2020.1274.17 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible