Combining MAP, deficit irrigation and Antibrowning treatment for keeping quality of fresh-cut peaches

  1. Falagán, N.
  2. Aguayo, E.
  3. Gómez, P.A.
  4. Artés-Hernández, F.
  5. Conejero, W.
  6. Otón, M.
  7. Artés, F.
Col·lecció de llibres:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168 0567-7572

ISBN: 9789462610620

Any de publicació: 2015

Volum: 1071

Pàgines: 533-540

Tipus: Article

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2015.1071.69 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible